Αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης έως το τέλος 2022

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης, προκειμένου ένας ασφαλισμένος να έχει τη δυνατότητα να εξέλθει προς την συνταξιοδότηση νωρίτερα, από το χρόνο που θα χρειαζόταν χωρίς τη χρήση των πλασματικών ετών ασφάλισης.

Στις άμεσες προθέσεις του Υπουργείου Εργασίας είναι η παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αναγνώρισης των πλασματικών, κατά ένα έτος, δηλαδή από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Η σχετική ρύθμιση θα συμπεριληφθεί σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια και θα ψηφισθεί από τη Βουλή προκειμένου να ισχύσει και να ανακουφίσει όσους προγραμματίζουν την έξοδό τους τα επόμενα χρόνια. Το υπουργείο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «με τον τρόπο αυτό οι ασφαλισμένοι μπορούν να κατοχυρώσουν τα μεταβατικά τους όρια ηλικίας».

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα και κάνουν χρήση των πλασματικών ετών μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εξαγοράς έως το τέλος του 2022. Σύμφωνα με το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς η δυνατότητα αναγνώρισης – μέχρι επτά – πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξομοιώνονται με τον πραγματικό χρόνο και δίνουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνταξιούχους να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν. Ως πλασματικοί χρόνοι θεωρούνται:

Η στρατιωτική θητεία. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (ένα ασφαλιστικό έτος), καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μισθωτών μέχρι 300 ημέρες. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής.

  • Ο ανασφάλιστος χρόνος (κενά ασφάλισης μεταξύ δύο περιόδων ασφάλισης). Ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (εθνική σύμβαση εργασίας) χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος συμμετοχής σε απεργίες, ο χρόνος μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι δύο έτη.
  • Ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).
  • Tο μηνιαίο κόστος εξαγοράς για τον κλάδο κύριας ασφάλισης όλων των πλασματικών χρόνων προσδιορίζεται σε ποσοστό 20% επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν την υποβολή του αιτήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις αναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, με έκπτωση 2% εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες.

Από τους ανωτέρω πλασματικούς χρόνους, ο χρόνος ασθενείας , επιδοτούμενης ανεργίας και κύησης και λοχείας δεν εξαγοράζονται, απλώς αναγνωρίζονται.

Το δικαίωμα αναγνώρισης για καθέναν από τους παραπάνω χρόνους ασκείται μόνο σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Αναλυτικοί πίνακες για τα πλασματικά έτη ασφάλισης. Όσα πρέπει να έχετε κατά νου

Δώρο-άδωρον είναι, τελικά, η παράταση της προθεσμίας για ολόκληρο το 2022 αναφορικά με την δυνατότητα αναγνώρισης των πλασματικών ετών ασφάλισης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση).

Η παράταση της προθεσμίας υποτίθεται έγινε για να αποφευχθεί ο συνωστισμός εντός του έτους λόγω πανδημίας και το κύμα φυγής των εργαζομένων προς τη σύνταξη. Κάτι που θα επιδεινώσει τα, έτσι κι αλλιώς, άσχημα οικονομικά του ΕΦΚΑ. Σε συνδυασμό με την… υποσχόμενη από διετίας (τυχόν) επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής των 170.00 εν αναμονή κύριων συντάξεων.

Ωστόσο, οι συνταξιοδοτήσεις δεν προκαλούνται από τον φόβο απώλειας των ευνοϊκών-μεταβατικών διατάξεων του γ’ μνημόνιο-Αύγουστος 2015 (θεμελίωση δικαιώματος μέχρι του έτους), αλλά:

-Από τον κίνδυνο συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τις «επαφές» στην εργασία με συναδέρφους και κοινό.

-Το κίνδυνο μείωσης του συντάξιμου μισθού (ποσού αναφοράς για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης), καθώς χρονιά με την χρονιά οι μισθοί πέφτουν ή μένουν καθηλωμένες στα μνημονιακά επίπεδα (δεν προβλέπονται ωριμάνσεις- τριετίες, χωρίς υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων κ.α.). Και για τον υπολογισμό της σύνταξη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της περιόδου 2002 και μέχρι τη ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

-Την ευχέρεια των συνταξιούχων, ακόμη και του δημόσιο στην ηλικία των 61 ετών, να συνεχίσουν να εργάζονται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα το 70% της σύνταξης.

Η αναγνώριση των πλασματικών απαιτεί μια απλή αίτηση, χωρίς υποχρέωση καταβολή του τιμήματος (το οποίο μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη).

Επίσης μια νέα αίτηση για πλασματικά έτη (παιδιά, στρατός, σπουδές, ασφαλιστικό κενό, ανεργία κ.α.) το προσεχές 15μηνο (μέχρι τέλη του 2022) θα οδηγήσει σε θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 6 έως 18 μήνες νωρίτερα (το πολύ). Αντί για το 62ο έτος με 35ετία (των παλαιών ασφαλισμένων) στο 61ο και 6 μήνες και αντί στο 67ο, στο 65ο και 6 μήνες (π.χ. για τις μητέρες με ανήλικο την περίοδο 2010-12).

1. Όσοι/ες είχαν 25ετία το 2010 (ΔΕΚΟ, Δημόσιο) έχουν, λόγω μονιμότητας, μη απόλυσης-ανεργίας, ήδη συμπληρώσει 35ετία, άρα δεν χρειάζεται τώρα, την τελευταία στιγμή, να καταθέσουν αίτηση για αναγνώριση πλασματικών. Ακόμη και όσοι έφυγαν με εθελουσία (ΟΤΕ, τράπεζες, ΕΛΤΑ κ.α.) έχουν πάρει «προσυνταξιοδοτικό πακέτο (κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την πλήρη σύνταξη).

2. Οι μητέρες της περιόδου 2010-12, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι την διετία 2011-2 που είχαν ανήλικο παιδί, έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις (25ετία) και το μόνο που αναμένουν είναι η συμπλήρωση της σχετικής (προβλεπόμενης) ηλικίας αναλόγως την χρονιά που συμπλήρωσαν το 50ό έτος (25ετία το 2010), 52ο (2011) ή 55ο (2012). Προσοχή! Πότε θα συμπληρώσουν τα ανωτέρω έτη μετά τις 18/92015 (βλέπε ακολούθως τους πίνακες).

3. Για τις μητέρες στον ιδιωτικό τομέα και τα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών και τους δύο συζύγους με ανήλικο στον δημόσιο τα όρια ηλικίας αυξάνουν από το 2011 και μετά, ενώ η πρόβλεψη για πρόωροι συνταξιοδότηση με ανήλικο παύει οριστικά να ισχύει από 1/1/2013. Το 2011 γίνεται 52 σε δημόσιο και ΔΕΚΟ και 57 στον ιδιωτικό τομέα (52 για μειωμένη). Και το 2012 το 55ο και 60 στον ιδιωτικό τομέα (55ο)

4. Όσοι συνταξιοδοτούνται με την 35ετία και είχαν 25ετία το 2010-12, ουσιαστικά έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη ασφάλισης και εάν συνεχίζουν να απασχολούνται είναι είτε για να συμπληρώσουν την προβλεπόμενη ηλικία (π.χ. το 61ο έτος για 35ετία το 2020) είτε γιατί απολαμβάνουν ένα καλύτερο μισθό.

PLASMATIKA PINAKAS 1

PLASMATIKA PINAKAS 2

PLASMATIKA PINAKAS 3

PLASMATIKA PINAKAS 4

PLASMATIKA PINAKAS 5

PLASMATIKA PINAKAS 6

PLASMATIKA PINAKAS 7

PLASMATIKA PINAKAS 8

PLASMATIKA PINAKAS 9

 

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *