Επιτυχημένο έργο RESIST στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

 

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου
RESIST, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση για τον συμμετοχικό σχεδιασμό
και την συνδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων για την ανθεκτικότητα στην
κλιματική αλλαγή μέσω της καινοτομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – (Δ.Π.Θ.), η
Enora Innovation και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ), με την
υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, προωθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών
πρακτικών σε όλη την περιοχή για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών. Ανάμεσα σε αυτές τις
προσπάθειες είναι το πρόγραμμα RESIST, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη του τεχνική
συνάντηση εστιάζοντας στον συμμετοχικό σχεδιασμό και τη συν-δημιουργία προτεραιοτήτων
για την κλιματική ανθεκτικότητα μέσω της καινοτομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η
εκδήλωση έλαβε χώρα την Πέμπτη, 14 Μαρτίου, στην Κομοτηνή, με κύριους συμμετέχοντες
από την Π.Α.Μ.Θ, το Δ.Π.Θ, την ENORA Innovation και σημαντικούς φορείς.
Το πρόγραμμα RESIST ξεχωρίζει ως μία από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνοντας 56 εταίρους και διοργανώνεται σε τέσσερις πιλότους.
Κάθε πιλότος ηγείται από περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των στρατηγικών
διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών. Αυτές οι πρωτοπόρες περιοχές μεταφέρουν την
εμπειρία τους στους συνεργαζόμενους εταίρους, με την Περιφέρεια Νοτιοδυτικής Φινλανδίας
να παίζει καίριο ρόλο για την ΠΑΜΘ. Ο στόχος της πρώτης τεχνικής συνάντησης ήταν να
εμπλακούν όλοι οι εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την
ταυτοποίηση και την προτεραιοποίηση των ουσιαστικών αναγκών και στόχων.

Η κ. Αρτεμις Τσολάκη, εκπροσωπώντας την περιοχή ΕΜΘ, τόνισε το συνεργατικό πλαίσιο του
προγράμματος, υποδεικνύοντας σχέδια για επόμενες συναντήσεις προκειμένου να
εξασφαλιστεί ένας αποτελεσματικός ανταλλαγή γνώσεων. Επισημαίνοντας τα πρακτικά οφέλη
τέτοιων συνεργατικών προγραμμάτων, η κ. Μαρία Χαμητίδου από την ΠΑΜΘ, τόνισε την
ανεκτίμητη ευκαιρία συνέργειας με ερευνητικά ιδρύματα όπως το ΔΠΘ και καινοτόμες εταιρείες
όπως η ENORA. Αυτή η συνεργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της συλλογικής
εμπειρογνωμοσύνης για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η μείωση των πλημμυρών,
εξασφαλίζοντας επιδραστικά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν σημαντικά την περιοχή.
Εκπροσωπώντας το ΔΠΘ, ο Δρ. Αντώνης Γαστεράτος – Πρύτανης της Πολυτεχνικής Σχολής,
ο Δρ. Χρήστος Ακράτος – Αναπληρωτής Καθηγητής και ο Δρ. Συμεών Συμεωνίδης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, τόνισαν τον στόχο του προγράμματος να βελτιώσει τις

πρακτικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής μέσω ενός μοντέλου συνεργασίας με την
Περιφέρεια Νοτιοδυτικής Φινλανδίας. Αυτή η προσέγγιση τονίζει τη χρήση φυσικών λύσεων
για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των φαινομένων που σχετίζονται με το νερό,
επιδεικνύοντας την σημαντική συνεισφορά της Πολυτεχνικής Σχολής στην περιβαλλοντική
μηχανική και την έρευνα.
Ο κ. Γεώργιος Κουταλιέρης από την ENORA Innovation παρουσίασε το ερευνητικό έργο
OneAquaHealth, επίσης χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, συνδέοντάς το με τους στόχους του
προγράμματος RESIST, αναφορικά με τον συμμετοχικό σχεδιασμό για την συνδιαμόρφωση
λύσεων και ανάπτυξης λογισμικού. Το OneAquaHealth βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
χρήσης του συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη λογισμικών λύσεων που στοχεύουν
στη μείωση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα υδατικά οικοσυστήματα. Το έργο
αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις όπως η αστικοποίηση, η απώλεια βιοποικιλότητας στους
υδατότοπους και η υποβάθμιση των αστικών υδατικών συστημάτων, που αποτελούν
σημαντικές απειλές για τη δημόσια υγεία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ανέδειξε τα
Ennora Annotation Tools και το Exprerts’ Dashboard, λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για το
OneAquaHealth. Επίσης, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία AENEA, μια καινοτόμος προσέγγιση
που συνδυάζει την Agile ανάπτυξη λογισμικού και τις πρακτικές συν-δημιουργίας. Αυτή η
μέθοδος τονίζει τη σημασία της εμπλοκής των τελικών χρηστών καθ’ όλη τη διαδικασία
ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ότι οι λύσεις είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικές και
προσαρμοσμένες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας.
Αυτή η τεχνική συνάντηση υπογράμμισε την κοινή αποφασιστικότητα της ΠΑΜΘ, του ΔΠΘ και
της ENORA Innovation να προωθήσουν λύσεις βασισμένες στην φύση για περιβαλλοντικές
προκλήσεις. Μέσω συνεργατικών προσπαθειών, το πρόγραμμα στοχεύει να προάγει την
τοπική συμμετοχή παραγόντων και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην
κλιματική ανθεκτικότητα, θέτοντας ένα προηγούμενο για βιώσιμη και καινοτόμο
περιβαλλοντική διαχείριση.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...