Ξεκιναει το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Θρησκειολογία» του ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Θρησκειολογία» έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη του φαινομένου της θρησκείας και των επιμέρους θρησκειών. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Θρησκειολογίας. 👉Επικοινωνία: mareligion@soctheol.uoa.gr 👉 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18.09.2023 έως 24.11.2023          

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...