Πιο γρήγορες μεταβιβάσεις φέρνει η κατάργηση του πιστοποιητικού ΤΑΠ – FANTOMAS.GR

Ακόμα και στο μισό μπορεί να μειωθεί ο χρόνος για μια μεταβίβαση ακινήτου με την κατάργηση της βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου» το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την νέα διάταση η βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ από «πονοκέφαλος» για το πολίτη γίνεται «άγχος» για τους Δήμους. Με το που προχωράει μια μεταβίβαση το Κτηματολόγιο θα ενημερώνει για την πράξη αυτή τον Δήμο ο οποίος με τη σειρά του θα ελέγχει αν υπάρχει οφειλή ΤΑΠ. Εάν υπάρχει, τότε θα βεβαιώνεται το χρέος και θα εισπράττεται μέσω της Εφορίας.

Έτσι οι Δήμοι δεν θα χάνουν τα χρήματα τους ενώ οι ιδιοκτήτες και αγοραστές ακινήτων δεν θα ταλαιπωρούνται στις ουρές που δημιουργούνται στις δημοτικές υπηρεσίες. Οι δε συμβολαιογράφοι θα μπορούν πιο εύκολα να ετοιμάζουν το φάκελο του ακινήτου ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2024 ενεργοποιείται ο ψηφιακός φάκελος ακινήτου.

Σύμφωνα με τη διάταξη του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου:

Το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την ολοκλήρωση καταχώρισης κάθε εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου, ενημερώνει τον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο,

α) για το εμβαδόν του ακινήτου, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και

β) για τα στοιχεία του δικαιοπάροχου και του αποκτώντα την κυριότητα του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου με την καταχώρηση κάθε εγγραπτέας πράξης.

Μετά από την ενημέρωση, τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης του πρώτου εδαφίου και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα διαλειτουργητικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...